مزایای تیغه های آلومینیومی:

– زیبایی

-امنیت

– استحکام وسختی بالا

– تهیه شده از بهترین مواد اولیه وارداتی و درجه1

-کیفیت مناسب زیرسازی ورنگ

-کیفیت مناسب مونتاژ وبسته بندی

-نظارت در کلیه مراحل توسط واحد کنترل کیفی

چند نمونه ازتیغه های کرکره آلومینیومی

تیغه 80 نواری دوجداره آلومینیوم

80 محدب دوجداره و 80 تک جداره پانچدار آلومینیوم

تیغه 100 دوجداره محدب و تخت آلومینیوم