برخی از مزایای تیغه های شفاف (تیغه های پلی کربنات) هوشمندساز:

– استحکام وامنیت بالا

-ضد اشعه فرا بنفش

– مقاومت در مقابل آتش سوزی

– قابلیت اتصال  با تیغه های آلومینیومی

-یکسان  بودن نمای پشت وروی تیغه

-امکان حک لوگو توسط اشعه لیزر

-تنوع رنگی قطعات پلی کربنات

-تنوع رنگی لوله های فولادی وآلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک

-امکان استفاده از لوله های فولادی استیل یا آلومینیوم آنادایز

-طراحی منحصر به فرد قطعات با حداکثر ثبات لغزشی پنل ها در جهت عرضی

تیغه های پلی کربنات تولید شده در هوشمند ساز دارای ویژگی های زیر است :

110 شفاف پلی کربنات

 کیلوگرم(Kg)12 وزن هرمتر مربع
 متر (M)6 بیشترین عرض قابل نصب
 متر (M)8 بیشترین ارتفاع قابل نصب
 میلی متر (M)110 پهنای مفید تیغه
 میلی متر (M)140 عرض مفید تیغه
9تیغه تعداد تیغه در هر متر مربع